Axudas do Igape destinadas á creación de empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), no marco do programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020.

Esta empresa foi beneficiaria dunha axuda do Igape desta convocatoria. O obxectivo destas axudas é contribuir á diversificación económica, crecemento do emprego e sustentabilidade do medio rural.

https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/rural-development_es